Margrete Bjørge Katanasho, Jarle Aarbakke Tollaksen og Mathilde Emilie Thue er ungdomsdelegater i FN i 2016. Det er også Tone Vesterhus, Jakob Aure og Ane Kollen Evenmo.

Her er de nye ungdomsdelegatene

Våre tre nye ungdomsdelegater til FN i 2016.

I 2016 vil Arbeidsgruppa for FN-spørsmål konsentrere seg spesielt om spørsmål om menneskerettigheter, ungdomsmedvirkning, bærekraftig utvikling, klima og urbanisering, og vi har fått tre nye ungdomsdelegater.

Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning: Margrete Bjørge Katanasho (Press)

Margrete er 20 år gammel og kommer fra Press, hvor hun har vært aktiv siden 2012. Hun sitter nå i sentralstyret til organisasjonen hvor hun blant annet har ansvar for ungdomsmedvirkning og flyktninger. Hun jobber for tiden som prosjektleder i Redd Barna og jobber med barns rett til å bli hørt.

MR og ungdomsmedvirkning: Jarle Aarbakke Tollaksen (KrFU)

Jarle er 26 år og kommer fra KrFU. Han avslutter for tiden sin mastergrad i statsvitenskap ved UiO. Jarle har omfattende erfaring fra KrF og KrFU, blant annet som fylkesleder i Oslo KrFU og medlem av Internasjonalt Utvalg. I tillegg er han medlem av bystyregruppen i Oslo og har tidligere jobbet som trainee på Stortinget for KrF. Jarle har solid erfaring med politisk påvirkningsarbeid og et stort engasjement for at ungdom skal bli hørt og være en del av politiske beslutningsprosesser.

Klima: Mathilde Emilie Thue (KFUK-KFUM)

Mathilde er 28 år gammel og kommer fra KFUK-KFUM. Hun har siden 2013 ledet YMCA sitt internasjonale arbeid på klimaspørsmål og deltatt på de tre siste klimatoppmøtene. På COP21 i Paris var hun delegasjonsleder for YMCA. Mathilde avslutter i disse tider sin mastergrad som også handler om klima og de nye bærekraftsmålene.

Tone Vesterhus (NSO) fortsetter som delegat på urbanisering.

#delegat #FN #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 2. februar 2016

Topp