Unngdomsstemmer er viktige for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen fristen i 2030. Sett ungdommen i førersetet! Tegning: Jenny Jordahl

Ønsker ny støtteordning for bærekraftig utvikling

Barne- og ungdomsfrivilligheten trenger LNU Bærekraftsmidlene.

I april utga LNU rapporten 1,8 milliarder grunner som beskriver status for ungdom i verden i dag. Siden utgivelsen har LNU, med støtte fra flere medlemsorganisasjoner, både ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, jobbet for opprettelsen av en ny støtteordning for internasjonale samarbeidsprosjekter for norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

LNU Bærekraftsmidlene

Støtteordningen, som vi har kalt LNU Bærekraftsmidlene, vil være et sterkt signal på at Norge prioriterer ungdom i arbeidet med bærekraftsmålene til FN, og gjør det de kan for å nå målene innen tidsfristen verden har satt seg: 2030.

— Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner er sentrale i bærekraftige sivilsamfunn. Formålet med LNU Bærekraftsmidlene er å bidra til å bygge sterke unge sivilsamfunn som jobber for å nå FNs bærekraftsmål, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

Vi ønsker at LNU Bærekraftsmidlene skal være en støtteordning som støtter samarbeidsprosjekter mellom norske barne- og ungdomsorganisasjoner og deres partnerorganisasjoner, med fokus på organisasjonsutvikling, politikkutvikling og påvirkningsarbeid.

Behovet er stort

For noen uker siden signerte alle de borgerlige ungdomspartiene en kronikk der de ber sine moderpartier om å sette ungdom i førersete av implementeringen av bærekraftsmålene, og hvor de tar til orde for en ny støtteordning for internasjonale samarbeidsprosjekter. 

— For å hindre at ungdom faller utenfor den globale utviklingsagendaen,­ må vi få verktøyene og handlings­rommet vi trenger for å delta i politiske beslutnings­prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver de fire ungdomspartilederne i kronikken. 

Hele kronikken kan du lese her.

Ungdom i verden i dag

Ungdom er blant de som blir hardest rammet av de mange utfordringene verden står overfor i dag.

— Over halvparten av verdens arbeidsledige er ungdom, og arbeidsledigheten blant ungdom er omtrent tre ganger så høy som blant den øvrige befolkningen, forklarer Seland.

— Skal vi nå bærekraftsmålene må ungdom i større grad bli involvert og engasjert i implementering og oppfølging av FNs bærekraftsmål de neste 14 årene, og nettopp derfor er LNU Bærekraftsmidlene så viktige, fortsetter Seland.

Nå gjenstår det å se om det blir satt av midler til ordningen gjennom statsbudsjettet. I arbeidet med statsbudsjettet er LNU Bærekraftsmidlene en av de viktigste sakene for ungdom og for LNU.

— Vi håper at regjeringen og støttepartiene vil innfri en av de aller viktigste rettighetene for ungdom, nemlig muligheten til å medvirke i utviklingen av samfunnet, både for nåtiden og framtiden. LNU Bærekraftsmidlene er et verktøy for nettopp dette, sier Seland.

Her finner du resten av LNUs statsbudsjettprioriteringer. 

#bærekraft #demokrati #internasjonalt #LNU Bærekraftsmidlene #støtteordning

Publisert 5. oktober 2016

Topp