The participants held a conference about youth, radicalization and violent extremism during their stay in Norway.

Se Ekstremt engasjert-konferansen her

Watch the first part of the conference Extremely engaged here.

Onsdag 12. oktober arrangerte vi i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) konferansen Ekstremt engasjert – om ungdom, radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Vi gjorde opptak av hele første del av konferansen, som kan sees i sin helhet her. 

Extremely engaged – a conference about youth, radicalization and violent extremism was held on October 12th, and arranged by The Norwegian Children and youth council and our exchange program Right to participate. We taped the first part, which can be watched here. Several parts of the program are in English. 

Program for dagen: 

09.30 Velkomst, registrering og kaffe
10.00 Åpning av konferansen / opening of the conference (English) 
10.15 FNs resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet: Hva handler den om og hvordan kan vi bruke den? v/ Hajer Sharief fra Kofi Annan Foundation (English) 
10.50 Å leve med terror: Mekanismene for radikalisering med perspektiver fra Norge og Kenya, v/ psykolog Lars Lyster og deltakere i LNUs utvekslingsprogram Right to participate (English) 
11.45 Den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering: Hvordan inkludere unge i arbeidet – tba (Norwegian)
12.20 Panelsamtale: Ungdomsorganisasjonenes rolle. Foreløpig bekreftet: Emilie Bersaas (AUF), Philip Rynning Coker (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom), representant fra ungdomsrådet i Islamic Cultural Centre (Norwegian) 

Lunsj fra 13.00. Workshops med temaet radikalisering fra 13.30. 

Følg oss i sosiale medier

I tillegg til å følge med via streamen, kan du følge LNU og konferansen i sosiale medier under #EkstremtEngasjert. På både Snapchat og Instagram kan du følge lnufoto. På Twitter kan du følge @lnu.

#Ekstremtengasjert #konferanse #organisasjoner #righttoparticipate #sosiale medier #stream

Publisert 11. oktober 2016

Kontaktpersoner

  • Kjersti Kanestrøm Lie

    Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

    23 31 06 00
    kjersti@lnu.no

Topp