FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Endring i ungdomsdelegat-ordningen til LNU

På styremøtet i desember vedtok LNU-styret å endre måten man velger ungdomsdelegater på.

I 2016 vedtok LNU i arbeidsprogrammet at man skal jobbe for forbedring og økt kvalitet på ungdomsdelegatprogrammet til FN i Norge og i FN. Som et resultat av dette vedtok styret i LNU å endre valgordningen for ungdomsdelegatene på sitt siste møte før jul. 

Ungdomsdelegatplassene på klima og menneskerettigheter vil bli lyst ut i februar. Vil du være med på å bestemme hvem som skal bli ungdomsdelegater – bli med i nominasjonskomiteen for ungdomsdelegatene

Dette er endringen:

Tidligere har ungdomsdelegater blitt rekruttert av en arbeidsutvalg-nedsatt komité bestående av noen styremedlemmer og en fra LNUs sekretariat.  I 2017 og 2018 vil dette endres ved at ungdomsdelegaten til klimaforhandlingene og ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling (fra ungdomsorganisasjon og ungdomsparti) velges på Barne- og ungdomstinget i april.

Denne endringen er et forsøk på å styrke delegatordningen. Internasjonalt går debatten på om man skal gjennomføre selection eller election. En endring fra selection til election gjør at kandidater som ikke blir innstilt har muligheten til å opprettholde sitt kandidatur og la representantskapet på Barne- og ungdomstinget bestemme. Dette er demokrati i praksis!

Den praktiske konsekvensen av endring i valgordningen er at rekrutteringsprosessen av ungdomsdelegater til klimaforhandlingene og FNs generalforsamling forskyves fra slutten av 2016 til første del av 2017. Arbeidsgruppa for FN-spørsmålet rekrutteres som vanlig og sitter fra januar-januar. Fristen for å søke om å få bli med i arbeidsgruppa er 9. januar. 

Ønsker du å bli ungdomsdelegat i 2017?

I 2017 søker LNU fem ungdomsdelegater – på menneskerettigheter, klima, urbanisering og utdanning. Vi har allerede rekruttert ungdomsdelegater på likestilling og bærekraftig utvikling.

Ungdomsdelegaten på utdanning til UNESCO og ungdomsdelegaten på urbaniseringsspørsmål til UN-Habitat kommer til å bli rekruttert på den tradisjonelle måten, fordi disse må rekrutteres før april 2017. Disse ungdomsdelegatplassene blir lyst ut i januar og rekruttert i slutten av januar.  

Ønsker du å bli ungdomsdelegat på klima eller menneskerettigheter til FNs generalforsamling har din organisasjon mulighet til å nominere i løpet av februar. Plassene lyses ut i starten av januar. For å ivareta kravet om kjønnsbalanse i delegasjonen til FNs generalforsamling søker vi i år en jente fra et av ungdomspartiene og en gutt fra en av de øvrige organisasjonene.

Har du spørsmål om ungdomsdelegatordningen – ta kontakt med Hanne Sofie Lindahl, politisk rådgiver på internasjonale spørsmål.

#FN #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater #valg

Publisert 21. desember 2016

Topp