Sjekk ut vårens LNU-kurs

Enten du vil lære mer om styrearbeid, HMS på arbeidsplassen eller mangfoldige organisasjoner har vi kurset som passer for deg.

Vi i LNU ønsker å tilby alle medlemsorganisasjonene våre muligheten til å tilegne seg ny kunnskap og lære noe om hvordan man kan utvikle organisasjonen sin. Derfor tilbyr vi en rekke kurs framover. 

Vårens kurs: 

30. mars: Styreutvikling – jobber styret deres på den beste måten? (gratis):Ingen styrer er like. Noen styrer er små, andre er store. Noen er enkle å jobbe med, andre er mer krevende. Uansett kan alle styrer utvikle seg, og bli bedre. Men hva trenger man egentlig for å skape et velfungerende styre i en frivillig organisasjon? Hvordan kan man som styre tenke mer langsiktig, og samtidig se på seg selv med et kritisk blikk? 

3. april: Bygg en mangfoldig organisasjon (gratis): Vi lever i et mangfoldig samfunn og dette ønsker de fleste av oss skal gjenspeiles i medlemsmassen i organisasjonen vår. Tross dette ønsket om mangfold ender man ofte opp med en ganske homogen rekruttering av medlemmer og frivillige. Mindre mangfold i medlemsmassen fører til mindre mangfold i nye ideer og arbeidsmetoder. På dette kurset vil vi snakke om hvordan vi kan få et mangfoldperspektiv integrert i alt vi gjør – ikke som et adskilt, ressurskrevende prosjekt, men som en ny måte å tenke på.

22. mai: HMS-kurs for daglig leder og generalsekretær (650 kr): Arbeidsmiljøloven krever at du som er daglig leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Du kan oppfylle det kravet vet å ta dette kurset. I tillegg til at dette er et krav i loven er grunnleggende HMS-arbeid viktig kompetanse for deg som er leder for andre på en arbeidsplass.

Dette kurset er spesialtilpasset for deg som er daglig leder i en frivillig organisasjon, fordi utfordringene ofte er andre enn i næringslivet. Du vil lære hva som kreves av deg – og hvordan du kan gjøre HMS-arbeidet til noe overkommelig og positivt, selv på en liten arbeidsplass med få ressurser.

Fant du ikke kurset du lette etter? 

Vi i LNU holder spesialtilpassede kurs for våre medlemsorganisasjoner. Vi har folk som kan snakke om stort sett alt som handler om frivillighet og organisasjonsliv, det er bare å spørre, så finner vi den rette innlederen eller foredragsholderen for dere. 

Her kan du lese mer om Lån en LNUer-ordningen, og her finner du mulighet for å registrere en forespørsel om å låne en LNUer. 

 

#HMS #kurs #mangfold #styrearbeid #styret #utvikling

Publisert 21. februar 2017

Kontaktperson

Top