ForsidenKurs og ressurserLån en LNUer

Andreas Borud kommer fra stillingen som LNUs politiske rådgiver på nasjonale spørsmål, og overtar som generalsekretær til høsten. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Lån en LNUer

Vi i LNU holder gjerne foredrag om ulike former for organisasjonsarbeid, styrearbeid, kommunikasjon eller andre ting som er relevante i organisasjonslivet.

Vi har lyst til å hjelpe din organisasjon til å bli enda bedre! LNU låner ut ansatte og frivillige til oppdrag over hele landet for å spre kunnskap i våre medlemsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med barn og unge. Trenger din organisasjon kunnskapspåfyll utenfra til et kurs, foredrag eller en workshop? 

Registrer din forespørsel om å låne en LNUer her

Skreddersydde opplegg

LNU tilrettelegger oppleggets innhold slik at det er tilpasset organisasjonens aktiviteter og behov. Man vil også tilrettelegge kunnskaps- og organisasjonsnivået i organisasjonen man holder kurs/opplegg for.

Dersom det for eksempel er et kurs for sentralleddet vil man gjerne ha mer fokus på et overordnet og strategisk nivå, mens et opplegg for et lokallag vil mer rette fokus på praktisk arbeid. Opplegg vil også tilpasses målgruppen i forhold til alder og erfaring.

Vær tidlig ute

Jo tidligere dere spør og jo mer nøyaktig beskrivelsen av oppdraget, jo større er sjansen for at vi finner noen som passer akkurat for dere. LNU har kompetanse på mye, men vil ved stor pågang prioritere å sende personer til oppdrag knyttet til LNUs profilområder, til sentralledd eller til organisasjoner som ikke har fått hjelp før. Kanskje finnes det kurs i Organisasjonsskolen dere kan reise på i stedet?

Pris og betaling

Lån en LNUer skal være en billig og enkel ordning. Vi er glade for at ordningen er populær, men samtidig ønsker vi da å sikre at vi prioriterer de oppdragene som retter seg direkte mot våre medlemmer og vår målgruppe. For våre medlemmer og organisasjoner som har barn og ungdom som sin primære målgruppe, er arbeidstiden vår gratis. Utgifter til overnatting, diett og reise som samlet overstiger kr 200 vil bli fakturert etter avtale.

For offentlige etater og virksomheter og organisasjoner som ikke har barn og ungdom som sin primære målgruppe vil vi i tillegg fakturere kr 2000 for inntil en halv dags oppdrag og kroner 4000 for oppdrag som strekker seg over en hel dag i tillegg kommer utgifter til reise, overnatting og diett.

Registrer din forespørsel her.

Topp