LNU > Om LNU > Årsmeldinger

I 2016 lanserte vi i LNU rapporten Ung frivillighet - Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen deltok på lanseringen. Foto: Niklas Lello/LNU

Årsmeldinger

Styrets årsmeldinger for de siste årene

Med årsmeldinger rapporterer styret til representantskapet om hvordan de har løst de oppgaver og det mandatet de har fått av medlemsorganisasjonene.

Årsmeldingene gir en grundig oversikt over aktiviteten og virksomheten i året som har gått.

Kontaktpersoner

  • Martin Ulvestad Østerdal

    Generalsekretær

    994 33 242
    martin@lnu.no

Topp