LNU > Om LNU > Årsmeldinger

Årsmeldinger

Styrets årsmeldinger for de siste årene

Med årsmeldinger rapporterer styret til representantskapet om hvordan de har løst de oppgaver og det mandatet de har fått av medlemsorganisasjonene. Årsmeldingene gir en grundig oversikt over aktiviteten og virksomheten i året som har gått.

Topp