LNU > Om LNU > LNU-styret

LNU-styret

Styret i LNU velges på Barne- og ungdomstinget, som skjer i løpet av våren hvert år.

LNUs styre

Topp