LNU > Politikk > Internasjonalt > FN og ungdomsdelegatene > Arbeidsgruppa for FN-spørsmål

FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) jobber med ulike spørsmål knytta til FN.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål (AgFN) består av representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, ungdomsdelegatene til Norge i FN og representanter fra LNUs styre. Gruppa ledes av et styremedlem fra LNU. I 2016 er lederen Rode Margrete Hegstad, som er innvalgt i LNUs styre på vegne av Frikirkens barn og unge. Arbeidsgruppa møtes jevnlig i LNUs kontorer på Frivillighetshuset.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål skal arbeide for at LNU kan påvirke norsk FN-politikk og sikre et klart og tydelig ungdomsperspektiv på sakene. Gruppa skal også jobbe for en styrking av den unge deltakelsen i internasjonale relasjoner, og jobbe med spørsmål som er relevante for ungdomsdelegatene. 

I 2016 sitter disse organisasjonene i AgFN: Elevorganisasjonen, Changemaker, Senterungdommen, Grønn Ungdom, ANSA, SAIH og Norsk studentorganisasjon. I tillegg kommer ungdomsdelegatene blant annet fra Press, KFUK-KFUM og KrFU. 

Kontaktpersoner

 • Hanne Sofie Lindahl

  Politisk rådgiver (vikar)

  23 31 05 90
  hanne.sofie@lnu.no

 • Rode Margrete Hegstad

  Nestleder (Frikirkens barn & unge)

  rode@lnu.no

Top