ForsidenPolitikkInternasjonaltLNUs Nord/Sør-arbeidArbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål lagde i 2016 kampanjen LNUMatch. Foto: Von kommunikasjon

Arbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål (AgNS) utarbeider og gjennomfører LNUs årlige Nord/Sør-kampanje.

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål (AgNS) består av medlemmer fra LNUs styre og representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, og ledes av et styremedlem fra LNU. Arbeidsgruppa møtes på ettermiddagen omtrent hver tredje uke i LNUs kontorer på Frivillighetshuset.

AgNS arbeider for at LNU når målsetningene i LNUs informasjonsstrategi for Nord/Sør-spørsmål 2016–2018. Arbeidsgruppa skal arbeide med saker av politisk og praktisk karakter som spesielt er knyttet til ungdomsmedvirkning, bygging av sivilt samfunn og informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. AgNS skal videre jobbe med å påvirke aktuelle beslutningstakere.

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål 2017 

  • Ingrid Vonen (SAIH)
  • Chalak Kadri (Lawan)
  • Aurora Nome (KFUK-KFUM Global)
  • Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom)
  • Synnøve Kristine Moe (Nmf)
  • Elfi Thrane Bemelmans (Press)
  • Håvard Skogerbø (Changemaker)
  • Ane Standal Thoresen (AFS)

I tillegg sitter det tre representanter fra LNUs styre i AgNS.

Kontaktpersoner

Topp