LNU > Politikk > Internasjonalt > LNUs Nord/Sør-arbeid > Arbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål
Værhane

Foto: Steve Snodgrass (cc)

Arbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål (AgNS) utarbeider og gjennomfører LNUs årlige Nord/Sør-kampanje.

AgNS består av medlemmer fra LNUs styre og representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner, og ledes av et styremedlem fra LNU. Arbeidsgruppa møtes på ettermiddagen omtrent hver tredje uke i LNUs kontorer på Frivillighetshuset.

AgNS arbeider for at LNU når målsetningene i LNUs informasjonsstrategi for Nord/Sør-spørsmål 2016–2018. Arbeidsgruppa skal arbeide med saker av politisk og praktisk karakter som spesielt er knyttet til ungdomsmedvirkning, bygging av sivilt samfunn og informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. AgNS skal videre jobbe med å påvirke aktuelle beslutningstakere.

I 2016 sitter disse organisasjonene i AgNS: Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, SAIH, Press, Operasjon Dagsverk, Elevorganisasjonen, Grønn Ungdom, KFUK-KFUM, AFS og Røde Kors Ungdom.

Kontaktpersoner

  • Ingvill Breivik

    Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

    23 31 05 95
    ingvill@lnu.no

Top