ForsidenPolitikkKampanjerKampanje: LNU Match

Årets Nord/Sør-kampanje, LNUmatch, handlet om å gjøre hverdagen til ugne flyktninger i Norge bedre. Foto: Von kommunikasjon

Kampanje: LNU Match

Sammen kan vi sikre at rettighetene til barn og unge som flykter til Norge innfris.

Årets Nord/Sør-kampanje skal handle om barn og unge på flukt. Som et motsvar til hatprat og fremmedfrykt ønsker vi med årets kampanje å vise at Norge har et ansvar for både å ta i mot mennesker som trenger beskyttelse og for å sikre at disse integreres.

Ungdom er ungdom, uansett hvor i verden vi er fra. Som oss, har også de fleste unge flyktninger en haug av ulike fritidsinteresser, ting de brenner for og engasjerer seg i. Rundt omkring i Norge finnes det også en haug med lokallag i frivillige organisasjoner, som ønsker seg nye medlemmer som vil synge i kor, engasjere seg for klima og miljøspørsmål eller bli med ut på tur i fjellheimen. 

Hovedutfordringen er å komme i kontakt med hverandre. Dette prøver vi å ta tak i i denne kampanjen. 

Du finner kampanjenettstedet på match.lnu.no.

Topp