ForsidenPolitikkHva mener LNU?Forenkling

Foto: Christian Schnettelker/flickr.com

Forenkling

Barne- og ungdomsorganisasjonene skal være en skole i demokrati, ikke byråkrati.

Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte unge tillitsvalgte med korte valgperioder, stor utskifting og få administrative ressurser. Det fører til at byråkratiske ordninger blir veldig belastende i barne- og ungdomsorganisasjonene, og stjeler ressurser fra aktivitet til administrasjon og byråkrati. Det er viktig at organisasjonene får være skoler i demokrati og ikke bli skoler i byråkrati.

Ulike offentlige etater må bruke samme definisjoner på sentrale begreper, slik at det blir enkelt å dokumentere, søke og rapportere. Staten må satse på forenkling, og forenklingstiltakene må starte med barne- og ungdomsorganisasjonene. Det må̊ bli mulig med flerårige avtaler, og tildelinger av penger som kan brukes over flere år. Veilederen for statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner må̊ tas i bruk av alle statlige forvaltere, og en tilsvarende veileder må̊ utformes for kommune- og fylkesnivå.

Regjeringen må̊ sørge for at ambisjonen om Frivillighetsregisteret som én inngangsport til all samhandling mellom organisasjonene og staten realiseres.

Topp