ForsidenPolitikkHva mener LNU?Økonomiske rammevilkår

Økonomiske rammevilkår

LNU jobber for at offentlig tilskudd til barne- og ungdomsfrivilligheten skal være ubyråkratiske, forutsigbare og stabile over tid.

Barne- og ungdomsfrivilligheten har opplevd en stabil vekst i aktivitet og medlemmer de siste ti årene. Denne veksten er sårbar. Derfor må̊ organisasjonene ha gode og forutsigbare rammevilkår, der finansieringen av organisasjonene følger medlems- og aktivitetsutviklingen. Det er regjeringen og Stortingets oppgave å sikre en tilstrekkelig finansiering slik at organisasjonene kan tilby sine medlemmer gode aktiviteter og oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Den enkleste og mest treffsikre måten er å øke prioriterte ordninger som gir organisasjonene en god basisfinansiering av frie midler, slik som ordningene nasjonal og internasjonal grunnstøtte, Frifond, momskompensasjon og voksenopplæringsmidler. En god offentlig finansiering er en forutsetning. Ordningenes størrelse og innretning må̊ følge utviklingen i organisasjonene. Staten må̊ sørge for at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan låne egnede offentlige lokaler på̊ en ubyråkratisk og enkel måte.

Topp