ForsidenPolitikkLNUs politikk

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby

LNUs politikk

Her finner du LNUs vedtatte politikk, og en oversikt over LNUs politiske gjennomslag det siste året.

LNU har to politiske programmer som vi arbeider etter – Barne- og ungdomspolitisk program og LNUs arbeidsprogram. De vedtas på Barne- og ungdomstinget (BUT). I tillegg vedtar vi politikk gjennom ulike resolusjoner, som også vedtas på Barne- og ungdomstinget.

På denne siden kan du også finne en oversikt over LNUs viktigste politiske gjennomslag det siste året. 

  • Vi har fått økt den nasjonale grunnstøtten med 10 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017. Det betyr mer støtte til den unge frivilligheten, flere helgeseminarer, flere reiser ut til lokallagene og større økonomisk frihet til organisasjonene. 
  • Vi har fått på plass en helt ny nasjonal støtteordning, som er så fersk at den enda ikke har fått navn. Den er finansiert gjennom pengene fra herreløs arv. Det betyr at vi allerede fra januar kan åpne opp for at alle dere kan søke om støtte til enda flere nye og kule prosjekter. 
  • Vi nærmer oss en helt ny internasjonal støtteordning – som skal gjøre det enklere for medlemsorganisasjonene våre og starte opp internasjonale prosjekter knytta til FNs bærekraftsmål. Utenriks- og forsvarskomiteen har samlet gitt positive signaler om en slik støtteordning, og SV og Venstre har sagt at de ønsker en ny støtteordning på fem millioner. 
  • Vi har fått på plass Fritidserklæringen. Med den går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. Det er skikkelig bra for alle barn og unge i Norge.

Kontaktpersoner

Topp