ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond barn og unge

Gratiskonsert med Samsaya på Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH). Med støtte fra Frifond barn og unge kan dere også lage kule aktiviteter der dere bor. Foto: Borghild Ree Strand/Frifond

Frifond barn og unge

Vil dere lage festival eller bygge en ny skaterampe? Søk om inntil 35.000 fra Frifond barn og unge!

Frifond barn og unge har ingen søknadsfrister, enkle søknad- og rapportskjema, og kort behandlingstid. Frivillige og selvstendige grupper kan søke om inntil 35.000 kroner fra Frifond barn og unge. 

Søk om støtte fra Frifond barn og unge på Frifond.no

Hvem kan søke om støtte? 

Frifond barn og unge passer for frittstående og frivillige grupper, foreninger eller organisasjoner som jobber for og med barn og unge. 

Frifond barn og unge gir støtte til grupper som:

 • Er minst tre personer, hvor minst en tredjedel av disse er under 26 
 • Jobber for og med barn og unge under 26 år
 • Er demokratiske, åpne og inkluderende 
 • Er lokale. Dette defineres som at aktiviteten dere søker om penger til må skje innenfor kommunen der dere bor, eller et sted dere har tilknytning til
 • Er en frivillig gruppe, som ikke får betalt for jobben dere gjør

Frifond barn og unge gir dessverre ikke støtte til: 

 • Lokallag som er tilknytta en organisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon. Her finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som får støtte fra Frifond organisasjon. 
 • Grupper av rent privat karakter, for eksempel hvor aktiviteten dere søker om penger til skal skje hjemme hos noen 
 • Innkjøp av utstyr til personlig bruk 
 • Underholdningstjenester – det vil si å kjøpe inngangsbilletter til fornøyelsesparker, dra på bowling, go kart eller liknende 
 • Enkeltpersonsforetak, bedrifter eller andre grupper som driver kommersielt 
 • Grupper som driver med rene innsamlingsaktiviteter
 • Aktiviteter i regi av skole, skolefritidsordning, kulturskoler, kommunen, fylket eller andre offentlige organer 
 • Stiftelser
 • Lag, foreninger eller grupper som er tilknytta Norges Idrettsforbund, eller driver med idrettsaktiviteter knytta til en idrett eller sport som er organisert i NIF 

Med penger fra Frifond barn og unge kan dere lage kule aktiviterer der dere bor. Foto: Borghild Ree Strand/Frifond

Hva kan vi bruke pengene til? 

Det er noen klare og tydelige regler for hva man kan bruke pengene fra Frifond barn og unge til. 

Dette er eksempler på hva dere kan bruke pengene på: 

 • Leie av lokaler til å gjennomføre aktiviteten 
 • Leie film- og datautstyr 
 • Kjøpe mat
 • Leie inn en ekstern instruktør 

Disse tingene må dere unngå å bruke penger på: 

 • å lønne/honorere deltakere i aktiviteten eller deltakernes nærmeste
 • å kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten, deltakernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i
 • kjøregodtgjørelse
 • innkjøp av film- eller datautstyr
 • alkohol
 • innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn
 • administrasjonskostnader
 • kursavgift/deltakeravgift
 • uspesifiserte utgifter

Hvor finner jeg mer informasjon?

Frifond.no finner du retningslinjer, søknadsskjema, tips og veiledning, samt eksempler på prosjekter som har fått støtte.

Før du sender inn din søknad bør du lese retningslinjene til Frifond barn og unge. De er litt kompliserte, men det øker sjansen for at du får støtte til prosjektet ditt! 

Kontaktpersoner

Topp