LNU > Støtteordninger > Frifond > Frifond barn og unge

Frifond barn og unge

Vil du lage festival, starte med felles-gaming eller bygge en ny skaterampe? Søk om penger fra Frifond barn og unge!

Frifond barn og unge er en delordning av Frifond. Frifond barn og unge har ingen søknadsfrister, enkle søknad- og rapportskjema, og kort behandlingstid.

Hvem kan søke Frifond?

Frifond barn og unge, Frifond teater og Frifond musikk passer for frivillige grupper, foreninger eller organisasjoner som ikke mottar støtte fra Frifond organisasjon.

For å få støtte må gruppen være på minst tre personer, og aktiviteten må hovedsakelig foregå der dere bor. Minst en tredjedel av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. De som jobber med prosjektet må være frivillige. 

Hvor finner jeg mer informasjon?

Frifond.no finner du retningslinjer, søknadsskjema, tips og veiledning, samt eksempler på prosjekter som har fått støtte.

Før du sender inn din søknad bør du lese retningslinjene til Frifond barn og unge. De er litt kompliserte, men det øker sjansen for at du får støtte til prosjektet ditt! 

Kontaktpersoner

 • Johanne Halsnes Århus

  Organisasjonsrådgiver, Frifond barn og unge

  23 31 05 88
  johanne@lnu.no

 • Josefin Ryde

  Organisasjonsrådgiver, Frifond

  23 31 05 87
  josefin@lnu.no

Top