LNU > Støtteordninger > Frifond > Frifond organisasjon

DNT ung er en av organisasjonene som får støtte til lokal aktivitet gjennom Frifond organisasjon. Her er Vendela Sigvartsen, Agnes Sørbø og Hanna Liavaag Christoffersen på tur i mai 2016. Foto: DNT / Marius Dalseg Sætre

Frifond organisasjon

Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet.

Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag.

Hvem kan søke om støtte? 

Organisasjoner som skal søke om støtte må være nasjonale, frivillige og demokratiske, samt drive med barne- og ungdomsarbeid.

I tillegg må organisasjonen ha minst fem lokallag fordelt på to fylker eller mer og 200 eller flere medlemmer. Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag, for eksempel diagnoseorganisasjoner eller organisasjoner for etniske grupper, må ha minst tre lokallag i to fylker og 100 medlemmer eller flere. Organisasjonen behøver ikke være medlem av LNU.

Hvordan kan jeg lære mer? 

Mer informasjon finnes i retningslinjene for Frifond organisasjon som du finner lenke til nederst på siden.

Hvis organisasjonen er for liten til å søke Frifond organisasjon, kan lokallagene søke direkte støtte fra Frifond barn og unge.

Kontaktperson

  • Kristin Pernille Lauvstad Tufte

    Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon

    23 31 05 81
    kristin.tufte@lnu.no

Top