ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond teater

Frifond teater

Frifond teater er en støtteordning for frivillig, lokal aktivitet for og med barn og unge. Vi støtter blant annet teater, laiv og dans.

Frifond teater er en av fire støtteordninger innenfor Frifond. Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltagelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå.

Nedenfor finner du en film som forklarer det du trenger vite om Frifond

Frifond teater skal fordele midler til frivillig scenisk aktivitet for barn og ungdom, i deres egen kommune. Les retningslinjene for ordningen nøye, før du sender inn en søknad. Her finner du retningslinjene (obs! Åpnes som ny side). 

Søknadsskjema finner du via denne lenken

 

Kontaktperson

Topp