LNU > Støtteordninger > LNU Demokratimidlene

LNU Demokratimidlene

Demokratimidlene er en støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge som samarbeider med barne- og ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa. Formålet med ordningen er å styrke det unge sivile samfunn i Øst-Europa og i Norge.

LNU forvalter støtteordningen, som er finansiert av Utenriksdepartementet. LNU Demokratimidlene ble opprettet i 1996. Støtteordningen har rundt tre millioner kroner til fordeling til prosjektsamarbeid med med hensikt å fremme organisasjonsutvikling.

Målsetning

Formålet med denne støtteordningen er å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen av bærekraftige sivile samfunn.

Tildeling og søknadsfrist

Demokratimidlene har én hovedtildeling i året, med søknadsfrist 1.mars. Det er også mulig å søke på eventuelle restmidler senere på året, frist for disse annonseres ved anledning. Tildelingsutvalget for Demokratimidlene fatter vedtak om støtte.

Hvem kan søke?

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge med én eller flere samarbeidspartnere i Øst-Europa utenfor EU kan søke på støtteordningen.

Samarbeidspartnere må komme fra ett eller flere av disse landene:

Armenia Tadsjikistan Kasakhstan
Aserbajdsjan Moldova Turkmenistan
Georgia Russland Usbekistan
Hviterussland Ukraina Kirgisistan

Prosjektet må inneholde noe annet enn søkers ordinære aktiviteter eller drift, og må ha et organisasjonsutviklingsperspektiv.

Det innebærer at

  • det må ha en klar start- og sluttdato
  • dere må beskrive hva dere vil endre i samfunnet eller gruppa/organisasjonen og hvorfor dere mener dette er viktig. Prosjektet må ha klare målsetninger og vise til hvilke resultater aktivitetene dere vil gjennomføre skal bidra til.
  • dere må vise til hvordan begge organisasjoner styrkes gjennom samarbeidet. LNU definerer organisasjonsutvikling som at organisasjonene øker sin evne tll å nå de målene de selv har satt seg. I tillegg bør dere vise til hvordan prosjektet er positivt for organisasjonen utover akkurat de som er aktive i det.

Kontaktpersoner

  • Erik Schreiner Evans

    Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene

    23 31 05 83
    erik@lnu.no

Top