LNU > Støtteordninger > LNU Kultur

Noregs ungdomslag fikk 200.000 fra LNU Kultur. Foto: Anne Marte Før / Noregs ungdomslag

LNU Kultur

LNU Kultur er en støtteordning som skal stimulere til mer kulturaktivitet blant landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

LNU Kultur er en støtteordning for organisasjoner som ønsker å fremme barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner gjennom kulturfaglige prosjekter. Ordningen er finansiert av Kulturdepartementet og skal styrke kulturvirksomhet i barne-og ungdomsorganisasjoner. Samtidig er organisasjonsutvikling sentralt for denne støtteordningen.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må du ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis organisasjonen din ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. 

Hvem kan søke om støtte? 

Sentralleddet i landsdekkende demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner er målgruppa for støtteordningen. Det betyr at LNUs medlemsorganisasjoner kan søke om støtte. Det kan også andre landsdekkende demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, som oppfyller kravene i retningslinjene. Retningslinjene finner du nederst på denne siden. 

Hva kan man søke støtte til?

Landsdekkende organisasjoner kan søke støtte til større prosjekter som er nyskapende og innenfor sjangre som musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur og spill, eller en kombinasjon av noen eller flere av disse utrykkene. Det er sentralleddet i organisasjonen som kan søke om penger gjennom støtteordningen.

Det legges vekt på at prosjekter som får penger av LNU Kultur skal:

 • styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner
 • bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjonene
 • stimulere til utvikling av nye kulturtiltak i organisasjonene
 • stimulere til utvikling og utprøving av nye modeller og arbeidsmåter i kulturarbeid

Spør om veiledning

Vi oppfordrer søkere til å ta kontakt med saksbehandler i LNU for veiledning i forbindelse med søknadsskrivingen. Etter at søknadsfristen har gått ut kan ikke søknaden endres og saksbehandler kan ikke innhente mer informasjon. Derfor er det fint å ta kontakt i god tid før søknadsfristen går ut. Bruk søknadsmalen til å kladde søknaden først, og send den til saksbehandler for veiledning.

Søknadsfrist og tildeling

Det er to søknadsfrister i året: 1. februar og 15. mai. 75 prosent av midlene deles ut i hovedrunden som er etter første søknadsfrist. Deretter deles de resterende 25 prosentene, samt restmidler fra foregående år ut i restmiddelrunden like etter den andre søknadsfristen.
Organisasjoner kan søke om mellom 25.000 og 200.000 kroner per prosjekt. Tildelingsutvalget for LNU Kultur fatter vedtak om støtte, og behandlingstiden er omtrent fire uker etter søknadsfristen.

Kontaktperson

 • Rine Holmsen

  Organisasjonsrådgiver, Aktivitetsstøtta

  23 31 05 96
  rine@lnu.no

Top