LNU > Støtteordninger > LNU Kultur > Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar som kan være til hjelp i søknadsprosessen.

Hva er et prosjekt?

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Når får vi svar på søknaden vår?

Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

Kan vi sende inn flere søknader?

Det er mulig å søke i både hovedrunden og i restmiddelrunden samme år. I tillegg kan en organisasjon også å søke om støtte til flere prosjekter i hver runde. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Man kan også søke om støtte til ett prosjekt to år på rad, dersom organisasjonen har et nytt kulturtiltak som man på sikt ønsker å innlemme i organisasjonens drift. Da må det komme tydelig frem i den første søknaden at det er et forprosjekt. Selv om man får støtte til forprosjektet er dette ikke en garanti for at man også får støtte i hovedprosjektet.

Må vi levere revisjonsrapport?

Prosjekter som mottar under 100.000 kroner i tilskudd i prosjektåret kan velge om de vil levere egen revisjonsrapport eller om prosjektet skal inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. Dersom organisasjoner ønsker det siste, må de levere et utfyllende skyggeregnskap i et standardskjema med forklarende bilagstekster.

Alle prosjekter som mottar mer enn 100.000 kroner i støtteåret skal levere særskilt revisjonsrapport. Når det leveres særskilt revisjonsrapport skal revisjonen foretas av en godkjent, uavhengig revisor. Da holder det ikke å levere revidert årsregnskap for organisasjonen som helhet. Organisasjonene kan benytte inntil 5.000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Hvorfor får jeg ikke signert akseptskjemaet?

For å signere akseptskjemaet må du være enten daglig leder eller styreleder. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av den andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

For å signere akseptskjemaet må du først logge deg inn, så må du bruke verifiseringskoden som du har fått tilsendt i din private postadresse. Denne koden varer i 2 år. Verifiseringskoden er personlig og må derfor sendes til din private adresse.

Hvordan få omtale i media?

Har organisasjonen deres fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det dere gjør? Nedenfor finner du en lenke til en folder med tips til hvordan du får prosjektet ditt i media.

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver, Aktivitetsstøtta

    23 31 05 96
    rine@lnu.no

Top