LNU > Støtteordninger > LNU Kultur > Tildelinger fra LNU Kultur

Noregs ungdomslag danser Tretur frå Hornindal, som er en del av Folkepedia-prosjektet. Foto: Jørn Nyseth Ranum / Noregs ungdomslag

Tildelinger fra LNU Kultur

Her kan du se hvilke prosjekter som har mottatt midler gjennom LNU Kultur.

Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva man kan søke om midler til gjennom LNU Kultur (retningslinjene setter også noen grenser – de kan du lese mer om her). 

Et av prosjektene som har fått støtte fra LNU Kultur er Folkepedia-prosjektet til Noregs ungdomslag. De har laget 20 korte filmer og en egen nettside, hvor folk kan lære folkedans på nett. 

Prosjekter som fikk støtte fra LNU Kultur i 2016: 

Organisasjon Navn på prosjektet Støttet med:
Ungdom & Fritid #kulturkapsel 200.000
Norges Musikkorps forbund VinterPULSE! 120.000
JUBA Juba-kor 200.000
Hyperion – norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser Kampanje mot hat i spillkulturen 200.000
Noregs ungdomslag Folkepedia 200.000
Norges Husflidslag Craft as a common language 150.000
De unges orkesterforbund UNG – konsert 172.500
Norges Bygdeungdomslag Bygda: 2046 65.000
Norges KFUK-KFUM YES – Youth Empowerment Studios 200.000
HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds ungdom Film: Hør hva jeg har å si! 180.000
Totalt:    1.687.500
Top