ForsidenStøtteordningerLNU Mangfold og inkluderingSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Dette er en (relativt) kort guide til hvordan du søker om støtte fra LNU Mangfold og inkludering.

Når man skal søke støtte fra LNU Mangfold og inkludering må man opprette bruker, og søke gjennom LNUs søknadsportal. For å bruke denne må du regsitrere en bruker, og skaffe deg brukernavn og passord. Søknader som ikke er levert gjennom søknadsportalen, vil ikke bli behandlet.

All kommunikasjon med LNU om søknaden skjer via søknadsportalen. Det er derfor viktig at du tar vare på brukernavnet og passordet ditt. 

Søknadsfrister i 2018: 

 • 1. mars
 • 1. juni 
 • 1. oktober

Lurer dere på hvilke prosjekter som kan få støtte gjennom LNU Mangfold og inkludering? Les mer om det her

Slik søker du om støtte:

Her er en trinnvis forklaring på hvordan dere kan søke om støtte fra LNU Mangfold og inkludering. 

 • Les retningslinjene nøye. Dersom søknaden deres ikke er innenfor retningslinjene, eller områdene støtteordningen gjelder for, vil dere ikke få støtte til prosjektet. Retningslinjene for støtteordningen finner du nederst på denne siden. 
 • Gå til søknadsportalen. Om du ikke har brukernavn og passord må du fylle ut det elektroniske registreringsskjemaet for å opprette en bruker. Den vil vises i et nytt vindu i nettleseren din. Ordningen åpner for søknader cirka seks uker før neste søknadsfrist.
 • Fyll ut søknadsskjemaet. Det er viktig at du fyller ut så mye som mulig i søknadsskjemaet slik at vi får god informasjon om hva dere tenker, og hvorfor dere tenker at nettopp deres prosjekt bør få støtte. Du har også mulighet til å laste opp vedlegg til søknaden under funksjonen meldinger.
 • Husk å levere søknaden. Det holder ikke bare å lagre og lukke. Det er først når du trykker på send og får e-post om at søknaden er mottatt at du har levert søknaden. Dersom søknaden kommer inn i systemet etter søknadsfristen, vil den bli behandlet ved neste søknadsfrist.
 • Sjekk status på søknaden. Dere kan når som helst logge inn på din side og se hvordan det går med søknaden(e) dere har levert. Du vil motta e-post etterhvert som søknaden blir behandlet. Mangfold og inkludering har behandlingstid på ca. en måned etter søknadsfristen. 

For tips og veiledning til hvordan man kan skrive en god søknad, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Cennet Sener. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Når du har fått innvilget søknaden din: 

Hvis dere ikke har fått innvilget søknaden deres, er det ikke noe problem å forbedre søknaden og forsøke igjen. Hvis dere har fått innvilget støtte til prosjektet deres, er det dette som kommer til å skje: 

 • Motta kodebrev i posten. Når du har fått e-post om at dere har fått innvilget en søknad, vil du få informasjon om at et kodebrev er sendt i posten. Koden i dette brevet skal brukes til å signere akseptskjema i søknadsportalen og fungerer som en personlig signatur som er juridisk bindende. Akseptskjemaet finner du under fanen Vedtak.
 • Signer akseptskjemaet. Akseptskjemaet er en formell kontrakt mellom LNU som forvalter og dere som gruppe/organisasjon. Les nøye gjennom akseptskjemaet slik at du vet hva du underskriver på når du bruker koden. Du må signere akseptskjemaet for å få utbetalt pengene du har fått i støtte. 
 • Skriv en melding om du lurer på noe. Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «meldinger» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.
 • Søk om å få omdisponere midlene. Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet skal gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering (egen knapp under søknad), eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

Rapportering

Når prosjektet er ferdig er det viktig at dere leverer rapport og regnskap til oss i LNU så fort som mulig. Rapport og regnskap skal leveres innen fristen 

 • Lever rapport i søknadsportalen. Rapport leveres gjennom å fylle ut skjema i søknadsportalen. Skriv utfyllende om prosjektet og besvar spørsmålene i skjemaet godt. Dette er viktig for at vi skal kunne vurdere om dere har utført prosjektet slik som dere skrev i søknaden.
 • Fyll ut malen for skyggeregnskap. Regnskap leveres ved å fylle ut malen for skyggeregnskap, hvor hvert bilag (kvittering) føres inn for seg. Det står en nøye forklaring på hvordan dette skal føres i selve dokumentet. Malen for skyggeregnskap finner du både som et vedlegg til søknaden og nederst på denne siden. Skyggeregnskapet skal så både føres inn i regnskapsarket i søknadsportalen og lastes opp som et vedlegg.
 • Saksbehandler behandler rapporten. Saksbehandler vil gå gjennom rapport og regnskap, og gi beskjed når disse er ferdigbehandlet. Det er viktig å følge med på meldinger også i rapporteringsperioden, i tilfelle saksbehandler har spørsmål du må svare på før rapport og regnskap kan godkjennes.
 • Avslutte søknaden. Når rapport og regnskap er godkjent er søknaden avsluttet. Dere kan nå søke om nye prosjekter om du har flere gode ideer til inkluderingstiltak blant barn og unge.

Husk at dere er pliktig til å ta vare på rapport, regnskap og alle kvitteringer i to år etter at prosjektet er avsluttet. Hvert år blir flere prosjekter tilfeldig trukket ut til revisjon av LNU.

Kontaktpersoner

Topp