LNU > Støtteordninger > Hvilken ordning passer for oss?

Hvilken ordning passer for oss?

LNU ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye utfordringer, og administrerer flere nasjonale og internasjonale støtteordninger til dette formålet.

LNU forvalter rundt 150 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Finn støtteordningen som passer for dere

Hva vil du? Hvordan vil du gjøre dette? Støtteordningen for deg
Organisasjonsutvikling gjennom internasjonalt arbeid Prosjektsamarbeid med partner i Øst-Europa/Balkan LNU Demokratimidlene
Informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør
Organisasjonsutvikling gjennom nye måter å jobbe på Utvikle kulturtiltak i organisasjonene LNU Kultur
Utvikle organisasjonen gjennom økt mangfold LNU Mangfold og inkludering
Organisasjonsutvikling gjennom lokal aktivitet Gjennom lokal aktivitet i en nasjonal organisasjon Frifond organisasjon
Gjennom lokal aktivitet i frittstående grupper Frifond barn og unge
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet Frifond teater
Top