ForsidenTrygg
Trygg

Trygg

Her finner du LNUs Trygg-materiell, som skal gi organisasjonene mer kompetanse om hvordan man kan skape trygge organisasjoner og forebygger seksuell overskridende adferd.

Seksuelle overgrep skal ikke finne sted. Vi i LNU bistår organisasjoner som trenger hjelp med krevende situasjoner rundt overgrep og seksuell overskridende adferd.

LNU har lenge hatt fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn og ungdom i den unge frivilligheten. Målsetningen er klar: Organisasjonene skal gi trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter.

Seksuelle overgrep mot barn og ungdom skal ikke finne sted!

Trenger dere hjelp? 

Vi tilbyr kurs, veiledning og et kompetansemateriell om temaet, som støtte til medlemsorganisasjoner og andre i arbeidet med å forebygge, avdekke og varsle seksuell overskridende adferd og overgrep.

Har det oppstått en krevende situasjon i deres organisasjon, som dere ønsker hjelp til å håndtere? Vi gir direkte veiledning til organisasjoner som avdekker overskridelser eller overgrep og trenger hjelp i videre saksgang med hjelpeapparat og politi. Ta kontakt med oss. Dere finner kontaktinformasjon nederst på denne siden. 

Ta trygghet på alvor

Vi oppfordrer alle frivillige organisasjoner til å ta barn og unges trygghet alvorlig og ha en plan for hvordan organisasjonen skal forebygge overgrep og andre grenseoverskridende seksuelle handlinger.

Vi oppfordrer videre hver organisasjon til å ta en aktiv vurdering av hva som gjøres av forebyggende arbeid og hvorvidt de skal innføre bruk av politiattest. Hvis dere trenger hjelp til å gjøre en slik vurdering, kan dere vurdere egen organisasjon opp mot vår sjekkliste for trygge organisasjoner

Du kan laste ned alle Trygg-heftene her eller nederst på denne siden

Kontaktperson

Topp