ForsidenUtlysningerKreativ leder PLAY (50%)

Norges KFUK-KFUM søker kreativ leder PLAY (50%)

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 14.05.2017
DeltidProsjektstilling

PLAY er et prosess- og dialogbasert kulturprosjekt for ungdom på tvers av etnisk, kulturell og religiøs identitet, med oppstart høsten 2017.

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barn- og ungdomsorganisasjon med over 18 000 medlemmer og 550 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Om prosjektet:

PLAY er et prosess- og dialogbasert kulturprosjekt for ungdom på tvers av etnisk, kulturell og religiøs identitet. Målet med PLAY-prosjektet er å gi ungdom mestringsopplevelse gjennom å lage forestillinger basert på lokale kreative prosesser hvor alle deltagere er aktive medskapere. Deltagergruppen skal være bredt sammensatt og rekrutteres i samarbeid med skoler, bydel/kommune, flyktningeteam og andre instanser i nærmiljøet. PLAY er en del av den nyetablerte KFUK-KFUM Kulturskole.

Om stillingen:

Til prosjektet PLAY søker vi en kreativ leder i 50 % stilling, med ansvar for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Kreativ leder skal i samarbeid med prosjektleder ha ansvar for planlegging og gjennomføring av samlinger på Blommenholm (Bærum) og Bøler (Oslo), samt avsluttende øvingsperiode og forestillinger. Prosjektperioden er juni-desember 2017.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring med kreative prosesser og produksjoner
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Evne til å lede arrangementer med mange involverte aktører
 • Engasjement for ung kreativitet og medbestemmelse
 • Kunst-/kulturfaglig utdannelse og kompetanse

Oppgaver:

 • Rekruttering av ungdom i samarbeid med relevante aktører
 • Rekruttering og koordinering av frivillige og honorerte bidragsytere
 • Planlegging og gjennomføring av arbeidshelger og øvingsperiode med ungdom
 • Planlegging og gjennomføring av forestillingene på Bøler og i Bærum
 • Legge til rette for implementering videre i organisasjonen etter prosjektslutt
 • Evaluering

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb for deg som er engasjert, initiativrik og løsningsorientert
 • En stilling hvor du er med på å skape et nytt og spennende aktivitetstilbud
 • Fleksibel arbeidstid. Det må påregnes arbeid på kveldstid og i helger. Mulighet for avspasering
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • En arbeidsplass i en organisasjon som er i en spennende utviklingsfase
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søkeren må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Hans Olav Baden tlf 996 30 268 eller e-post hans.olav.baden@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen. Politiattest må fremlegges.

Søknad med CV sendes til: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 14. mai

Publisert 4. mai 2017

Topp