LNU > Utlysninger > Medlem i kampanjeutvalg

Spire søker medlem i kampanjeutvalg

Utlysning fra: Spire

logo-liten-asmund-gravem-aasmund.gravemgmail-u-ufSted: Oslo
Søknadsfrist: 01.11.2016
DeltidVerv

Vil du bli en aktivist som meg?

I 2017 får DU muligheten til å bli en dritbra aktivist og redde verden! Litt. Sammen med Spire
kan DU være med på et utfordrende og meningsfylt prosjekt som skal sette søkelyset på
sammenhengen mellom klimarettferdighet og likestilling. DU får muligheten til å samarbeide
tett med flere av Spires politiske utvalg, samt våre partnere i det Globale Sør. Spire søker
deg som vet at en mer bærekraftig og rettferdig verden er mulig!

But why? Klimarettferdighet og likestilling henger sammen, fordi klimaendringer skaper sosial,
økonomisk og kulturell endring. Kvinner utgjør majoriteten av verdens fattige. Og det er
kvinner som i størst grad er avhengig av naturressursene som trues av økende ekstremvær
og andre klimatiske endringer. Denne kombinasjonen av lavere grad av formell makt,
rettigheter og mulighet for sosial mobilitet, gjør at klimaendringene rammer kvinner hardest.
Samtidig er kvinner nøkkelaktører i kampen mot klimaendringer.

Derfor har Spire bestemt at vår årlige kampanje i perioden 2017/18 skal handle om
nettopp klimarettferdighet og likestilling. Verden fortjener flere aktivister som jobber mot
kjønnsdiskriminerende praksis og mot klimaendringer. Våre partnere i grasrotinitiativet
Young Women Can Do It! (YWCDI) i Malawi og Etiopia står i så måte som et glimrende
eksempel på aktivisme som forener grønne tiltak og likestillingsarbeid. Majoriteten av
YWCDIs medlemmer kommer fra rurale strøk, de livnærer seg av jordbruk og de opplever
klimaendringene i sin hverdag. Men de har vist evne til å tilpasse seg og å imøtekomme
utfordringer som følger av klimaendringer på kreative og gjennomtenkte måter. YWCDIs
oppskrift er å integrere unge kvinner i det organisatoriske og politiske klimaarbeidet. På
denne måten blir miljøkampen en arena for rettighetsarbeid og likestilling. Verden fortjener
denne type aktivister! Kampanjen vår skal løfte frem disse aktivistene, for å synliggjøre
deres innsats og å gi norsk sivilsamfunn og aktivister nye perspektiver og ny giv i egen
innsats mot klimaendringer.

Gjør som Leonardo DiCaprio og Live Nelvik, bli med og gjør et forsøk på å forbedre verden
litt mens du enda kan. Kom på oppstartmøte onsdag 26. oktober på Miljøhuset i Mariboesgate 8, kl. 18.00 for å høre mer.

Kontakt oss om du har spørsmål!
fridaispire@gmail.com

Publisert 3. oktober 2016

Top