LNU > Utlysninger > Organisasjonsutvikler

Norges Kristelige Studentforbund søker organisasjonsutvikler

Utlysning fra: Norges Kristelige Studentforbund

nks-hovedlogo-med-farve-bakgrundSted: Oslo
Søknadsfrist: 16.10.2016
HeltidProsjektstilling

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en allsidig, spennende og progressiv organisasjon som siden 1899 har vært et møtested for tenkende og engasjerte studenter og unge mennesker. Vi lyser nå ut en treårig prosjektstilling i 100 % med ønsket oppstart januar 2017.

Den som ansettes skal bidra til å gjøre NKS til en større og mer synlig organisasjon. Du vil være med å utvikle nye aktivitet- og rekrutteringsarenaer for NKS, og å gjøre organisasjonen mer synlig i tradisjonelle og sosiale medier. Ved å utarbeide en organisasjonsstrategi i samarbeid med generalsekretær og landsstyre, vil du være med på å utforme din egen stilling.

Vi søker deg som

 • Har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
 • Tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Har god kjennskap til mediearbeid og bruk av sosiale medier.
 • Har evne til å motivere frivillige
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon

Dine kjerneoppgaver

 • Lage og gjennomføre strategier for rekruttering til NKS, i samarbeid med generalsekretær og landsstyre.
 • Bistå i prosessen med å opprette nye lokalforbund og aktivitetsgrupper.
 • Skape nye aktivitetsområder for NKS, i samarbeid med lokalforbundene.
 • Utvikle og gjennomføre gode rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, herunder arbeid med medlemsbladet AKT, nettsider og sosiale medier.
 • Skolere og bistå lokalforbund og grupper innen promotering, rekruttering og mediearbeid.

Vi tilbyr

 • Et engasjerende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
 • Fleksibilitet og selvstendig ansvar
 • Kontor i Oslo sentrum

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo sentrum. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn og tiltredelse etter avtale. Søknad og CV sendes: post@forbundet.no innen 16.10.2016.

Publisert 3. oktober 2016

Top