Til hovedinnhold
Styreleder i LNU Isa Maline Isene og generalsekretær i LNU Andreas Borud feirer grunnstøtteøkning med kake. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

10 millioner til den unge frivilligheten

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kunngjorde i dag at den unge frivilligheten kan vente seg 10 ekstra millioner kroner i grunnstøtte, som er organisasjonenes frie midler.

– Koronakrisa førte til at aktivitetene i speideren, ungdomspartiene, musikkorganisasjonene og mange andre ble avlyst over natta. I tre måneder har organisasjonene opplevd store økonomiske tap, men de har knapt hatt tilgang på kompensasjon. Derfor setter vi stor pris på at barne- og familieministeren har lyttet til våre innspill, og ser behovet for fortsatt aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i denne vanskelige tiden, sier Isa Maline Isene, fungerende styreleder i LNU.

Vi har tidligere reagert på at regjeringens kompensasjonsordninger ikke har tatt høyde for behovene i grasrota i medlemsorganisasjonene våre. Mange faller utenom de strenge kravene til ordningene som har vært forvaltet av Lotteristiftelsen, særlig på grunn av kravene om mindre enn 60% offentlige driftstilskudd og mer enn 25 000 kroner i tap fra planlagte arrangementer.

– Effektivt og ubyråkratisk

En økning i grunnstøtten er et av forslagene vi har gitt på hvordan situasjonen i de frivillige organisasjonene som faller utenfor regelverket til kompensasjonsordningene, kan løses.

– Økt grunnstøtte er en svært effektiv og ubyråkratisk måte å få midler ut i organisasjonene. Alle de ungdommene som har vært bekymret for om de kan fortsette å drive med sine favorittaktiviteter i framtiden har nå større grunn til å puste lettet ut. Det er i disse organisasjonene og aktivitetene demokratiet vokser, og vi er veldig glade for at behovet blir tatt på alvor, sier Isene.

Kan hjelpe med akutte behov

LNU har kartlagt barne- og ungdomsorganisasjonenes økonomiske tap i koronaperioden, og vist at tidligere kompensasjonsordninger ikke har truffet organisasjonene. Til sammen anslår LNU at organisasjonene har tapt 87 millioner kroner før 15. juni. Økning i grunnstøtte vil kunne hjelpe til med å dekke de mest akutte behovene i barne- og ungdomsfrivilligheten, men langt fra hele tapet.

– Vi vil derfor jobbe videre med å finne inndekning for det totale tapet i månedene som kommer. Her vil vi jobbe på spreng med å få det inn som en del av det kommende statsbudsjettet, avslutter Isa Maline Isene.

Publisert