Nytt utvekslingsprogram

I 2015 gjennomfører LNU et forprosjekt for å lage en ny modell for utvekslinga, tidligere kjent som LNU Utveksling. Nå trenger vi deres innspill i utformingen av det nye utvekslingsprogrammet!

De siste prosjektene under støtteordningen LNU Utveksling avsluttes i disse dager, og vi i LNU er i gang med å lage et nytt utvekslingsprogram. Fram til nå har LNU koordinert utvekslinger mellom medlemsorganisasjonene og deres partnerorganisasjoner i Sør. I en ny modell vil LNU koordinere utvekslingen direkte, sammen med vår partner i Kenya. Vi ønsker å rekruttere deltakere fra våre medlemsorganisasjoner, og derfor ber vi nå dere om innspill.

I løpet av 2015 har internasjonale rådgivere Benedikte Pryneid Hansen og Ingvill Breivik vært to ganger i Kenya og besøkt flere organisasjoner og institusjoner. Målet har vært å finne en samarbeidspartner som ligner på oss i struktur og funksjon – et nettverk, en paraply eller et landsråd for ungdomsorganisasjoner. Vi har møtt flere organisasjoner, og blant disse er Youth Alive! Kenya (YAK).

Youth Alive! Kenya (YAK)

YAK er en paraplyorganisasjon for 79 lokale ungdomsorganisasjoner og –nettverk i 15 fylker (counties) i Kenya. Vi fikk først høre om YAK gjennom vår søsterorganisasjon i Sverige, LSU, som har samarbeidet med den kenyanske organisasjonen i flere år. Vi hadde et svært positivt første møte med de i mars, og i juni møttes vi igjen for å begynne å skrive vår felles søknad til Fredskorpset. Nå jobber vi sammen over e-post og Skype, og vi i LNU ser fram til å ønske daglig leder Gideon Oyodo og økonomiansvarlig Irene Kago fra YAK velkommen til Oslo i oktober.

Pilotprosjekt i 2016

I første omgang vil vi søke Fredskorpset om å gjennomføre et pilotprosjekt i 2016 og vi ser for oss to deltakere fra hvert land, rekruttert fra nettverkenes medlemsorganisasjoner, som jobber sammen i et team i to måneder i Norge og to måneder i Kenya. Vi ønsker å få innspill fra dere i medlemsorganisasjonene om hva som kan være interessant for dere og deres medlemmer, og hvilket innhold dere gjerne vil ha i et slikt utvekslingsprogram.

Både LNU og YAK jobber for at unge skal få mer makt, og flere muligheter til medvirkning, over egne liv og i samfunnet. Selv om det er svært store forskjeller mellom de to landene, også når det kommer til ungdomsmedvirkning, ser vi at ungdom over hele verden møter mange av de samme type utfordringene. Arbeidsledigheten er høyere blant unge, ungdom rammes hardere av økonomisk krise og oftere av politisk marginalisering. Dette bidrar også til å gjøre ungdom mer sårbar for marginalisering og radikalisering, hjemme i Norge og i Kenya.

De neste årene skal både Norge og Kenya lage strategier for hvordan implementere og nå de nye bærekraftsmålene (FNs Sustainable Development Goals), som erstatter tusenårsmålene. Å lage strategier som inkluderer ungdom blir viktig, og her kan utvekslingsprogrammet kanskje bidra?

Dette er noe av det vi ønsker at utvekslingsdeltakerne skal få lære mer om, og bidra til å gjøre LNU og YAK flinkere på. Hvordan kan du og din organisasjon bidra til utvekslingsprogrammet, og hva kunne dere tenke dere å få ut av et slikt program? Hvordan kan vi gjøre utvekslingen attraktivt for deres medlemmer?

Og, hva skal programmet hete?

Vi ønsker alle typer innspill. Ta kontakt med internasjonal rådgiver Benedikte Pryneid Hansen på benedikte@lnu.no

Utvekslinga er finansiert av Fredskorpset, og programmet er under FK Ung.

#fredskorpset #utveksling #yak

Publisert 1. juni 2015

Kontaktpersoner

 • Kjersti Kanestrøm Lie

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 06 00
  kjersti@lnu.no

 • Ingvill Breivik

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 05 95
  ingvill@lnu.no

Topp