Planeten Jorden

Foto: NASA

Pauseår for Ungdomsbevilgningen

Vi vil i 2016 beklageligvis ikke kunne dele ut midler gjennom ordningen LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør.

LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør har siden 1999 vært finansiert av Norad. Grunnet nye krav og større endringer i Norads tilskuddsordning passer ikke LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør lenger inn i denne ordningen.

Etter dialog med saksbehandler i Norad, og daværende leder i Seksjon for styrking av sivilsamfunn, ser LNU at det ikke er hensiktsmessig eller realistisk å søke Norad om finansiering av Ungdomsbevilgningen for 2016.

Bakgrunn

Over de siste to årene har Norad gradvis endret sine krav til prosjekter under denne tilskuddsordningen, i tråd med politiske føringer. Det er økt fokus på resultater i form av fattigdomsreduksjon, og de tilbakemeldingene LNU får fra Norad er at prosjektene i LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør ikke leverer tilstrekkelige resultater. Prosjektene blir ofte for små, kortvarige, og spredt over for mange land.

Samtidig får vi  tilbakemeldinger om at LNU har svært stor merverdi på ungdomsmedvirkning. LNU er også den eneste av Norads støttemottakere som fokuserer kun på ungdom, en gruppe vi oppfatter at Norad anser som svært viktig i lys av dagens  demografiske utfordring i utviklingsland.

LNU har forsøkt å endre støtteordningen slik at prosjektene kan levere bedre resultater. I 2015 ble det innført en konsentrasjon av antall prosjekter og antall land, gjennom en økning av maksimal søknadssum fra kr 150.000 til 200.000, og en prioritering av prosjekter i MØNA og Afrika sør for Sahara. Vi har også endret søknads- og rapporteringsskjema, gjennomført søknadsskrivekurs og innført obligatorisk evalueringskurs.

Før sommeren publiserte Norad nye søknadskjemaer og ny veileder for tilskuddsordningen. Det er ikke mulig for LNU å oppfylle disse kravene slik Ungdomsbevilgningen Nord/Sør er utformet i dag. Her kan du lese mer om kravene til Norad.

Konsekvens

Konsekvensen av at LNU ikke søker Norad om midler er at medlemsorganisasjonene ikke vil kunne få støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter gjennom LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør i 2016. Det er usikkert hva som skjer fremover med støtteordningen, men det jobbes med å finne andre finansieringskilder, og vi vil også se på støtteordningen i sin helhet.

Ta gjerne kontakt med en av de internasjonale rådgiverne om det er spørsmål eller kommentarer til avgjørelsen.

#Nord/Sør #ungdomsbevilgningen

Publisert 14. oktober 2015

Kontaktpersoner

 • Kjersti Kanestrøm Lie

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 06 00
  kjersti@lnu.no

 • Ingvill Breivik

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 05 95
  ingvill@lnu.no

Topp