Unge Venstre

Liberalt samarbeid

Unge Venstre samarbeider med liberale ungdomsorganisasjoner i Libanon, Tyrkia og Egypt, for å fremme demokrati og liberalt engasjement i de konfliktfylte regionene.

Unge Venstres «Liberal Cooperation»-prosjekt skjer i samarbeid med libanesiske Future Youth, tyrkiske 3H Movement og egyptiske Cairo Liberal Forum. Prosjektet tok til i 2012, mellom Norge, Libanon og Egypt, før også Tyrkia sluttet seg til prosjektet i 2013. Prosjektet er finansiert med støtte fra LNU Ungdomsbevilgningen.

I løpet av årene 2013 og 2015 ble det arrangert fire seminarer, derunder ett i Istanbul med fokus på kvinners rettigheter og et utdanningsseminar i Beirut. Alle medlemmer over 18 år kan søke om å bli med på seminarene, og det er en veldig fin måte for organisasjonene å involvere og engasjere alle medlemmer, nye som gamle. Seminarene fokuserer på debatt og kulturutveksling, og det er et mål at hvert seminar skal resultere i felles politiske uttalelser.

Organisasjonens Liberal Cooperation-prosjekt gir et viktig innblikk i en politisk situasjon som er vidt forskjellig fra den vi har i Norge, samtidig som det gir tyrkisk, libanesisk og egyptisk ungdom viktige innspill i kampen for en mer demokratisk fremtid.

Hvert år deltar deltakere både fra Liberal Cooperation og andre internasjonale prosjekter som Unge Venstre jobber med på sommerleiren deres. Også i fremtiden ønsker Unge Venstre å være en internasjonal inkluderingsarena, hvor gode relasjoner og vennskap etableres på tvers av landegrenser.

#Prosjekteksempel #ungdomsbevilgningen

Publisert 11. desember 2015

Topp