Ungdomsdelegater

Erling Laugsand og Inga Marie Nymo Riseth var delegater i 2015. Her ved FN-bygningen i New York, hvor de fikk tale for generalforsamlingen.

LNU søker tre ungdomsdelegater

Vil du representere norske barn og unge i FN?

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk. For 2016 søker LNU tre ungdomsdelegater fordelt på to tema til å representere LNU i aktuelle FN-sammenhenger. Vi søker ungdom som vil jobbe med:

  • Menneskerettigheter og ungdomsmedvirkning (2 delegater)
  • Klima

For mer detaljert beskrivelse av temaene, last ned dokumentet nederst på denne siden.

For å søke må du være nominert av sentralleddet i din organisasjon og legge ved deres nominasjonsbrev i søknaden. Selve søknaden skriver du selv ved å fylle ut dette skjemaet.

Å være ungdomsdelegat for LNU

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. EnEn av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Å være delegat betyr å inneha et tilltsverv i LNU som går over 16 måneder. Hovedperioden er de første 12 månedene der man deltar i LNUs Arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.
De fire siste månedene er man tilgjengelig for den nye delegaten for å sikre god overlapping og kontinuitet i LNUs internasjonale lobbyarbeid.
Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet.

LNU søker kandidater som:

  • Har engasjement for og kunnskap om tematikken i det enkelte tematiske området
  • Har organisasjonsbakgrunn og er aktivt involvert i egen organisasjon
  • Har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Har interessepolitisk erfaring/erfaring med politisk beslutningspåvirkning
  • Forståelse for politisk lobbyarbeid og internasjonale prosesser
  • Er initiativ og evne til å arbeide selvstendig
  • Ønsker å bidra inn i LNU sitt organisasjonsfelleskap
  • Har kapasitet til å jobbe med spørsmålene knyttet til fagområdet gjennom hele delegatperioden.

Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Nedre aldersgrense er 18 år. Søknadsfristen er søndag 10. januar 2016.
Husk at du trenger en nominasjon fra sentralleddet i din organisasjon. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med politisk rådgiver Markus Nilsen Rotevatn.
Nominasjonsskjema finner du her

#delegat #FN #ungdomsdelegater

Publisert 6. januar 2016

Kontaktpersoner

Topp