Barne- og ungdomstinget

LNUs Arbeidsprogram 2016-2018

Nytt arbeidsprogram skal vedtas på BUT i april.

På representantskapsmøtet (Barne- og ungdomstinget) 2016 skal LNUs arbeidsprogram for 2016 – 2018 vedtas. Arbeidsprogrammet skal gi styret signaler på hva medlemsorganisasjonene forventer av LNU de to kommende årene.

Styret vil behandle alle høringssvar som er kommet innen fristen, og endelig innstilling vil bli sendt ut med sakspapirene til representantskapsmøtet 2016. Forslag til nytt arbeidsprogram er blitt sendt ut til alle medlemsorganisasjonene våre, og vi inviterer til å komme med høringssvar innen 8. februar. Høringssvaret sendes til program@lnu.no.

Dersom ikke organisasjonen din har mottatt forslaget, send en epost til kristin@lnu.no.

Publisert 12. januar 2016

Topp