Mangfold og inkludering

Søk LNU Mangfold og inkludering

Fristen er 1. mars.

Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har som mål å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet. Prosjekter som gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse av barn og unge er med å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn!

Mangfold og inkludering

Mangfold gir styrke, innsikt, flere perspektiver, bredere kompetanse, større evne til å takle utfordringer og større aksept for uenighet og ulikhet.

Inkludering handler om å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om andre og oss selv, og bedre samspill oss i mellom.

Inkludering innen frivilligheten handler om å skape mangfoldige arenaer og organisasjoner. Det handler om å se at ulike perspektiver og erfaringer er en ressurs for samfunnet og en mulighet for å styrke sitt nærmiljø eller organisasjon, nå og for framtida. Vi står i dag overfor flere utfordringer både når det gjelder inkludering av flyktninger og immigranter, og når det gjelder å bryte ned fordommer og gamle strukturer i forhold til kjønn, minoriteter og funksjonshemminger.

Vil du søke?

Hva er din ide og ditt bidrag for å skape endring? Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø eller organisasjon?

Søkere kan få opp til 75.000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristen er 1. mars, 1. oktober og 1. juni hvert år.

#mangfold og inkludering #søknadsfrist #støtteordning

Publisert 12. januar 2016

Topp