blyanter

Søknadsfrister nærmer seg

1. mars er frist for LNU Kultur og LNU Mangfold og inkludering

To av våre støtteordninger nærmer seg fristen, og vi anbefaler dere å starte i god tid. Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiveren med ansvar for støtteordningen, slik at søknaden blir best mulig.

LNU Kultur

Landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om støtte til større prosjekter som er nyskapende og kreative og innenfor kulturfaglige sjangre som musikk, dans, drama, kunst, teater, film, kulturminner, digital kultur og spill eller en kombinasjon av slike uttrykk.

Les mer om støtteordningen, hvordan du søker og få kontaktinformasjon her.

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Formålet med støtteordningen er å stimulere barn og unge til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan de på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. Målet til prosjekter som får støtte skal være å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

Les mer om støtteordningen, hvordan du søker og få kontaktinformasjon her.

Publisert 22. januar 2016

Topp