Foto: Sigurd Rage/Flickr

Hvilke utfordringer finnes i byer i dag?

Velkommen til Habitat III innspillsmøte, 29.02, klokken 16 - 19.

LNU inviterer til innspilsmøte om Habitat III, FN sin prosess for å etablere en ny global urban agenda. Vi ønsker å samle ungdom for å komme med innspill til hva som er de store og de små utfordringene i byer i dag, og hvordan vi skal takle den tiltakende urbaniseringen i verden.

Arrangementet vil bestå delvis av korte innledninger om urbane utfordringer og Habitat III og en worskhop-del der innspillene vil sammenfattes til en rapport som skal brukes som innspill til Norges posisjoner spesielt og som sivilsamfunnsinnspill til Habitat III generelt. Vi ønsker et bredt spekter av ungdom som kan delta, og det kreves ingen forkunnskaper om Habitat III. Vi ønsker først å fremst å få innspill om hva som er utfordringer knyttet til urbanisering og urbant liv sett fra norsk ungdoms perspektiv. Enten du har egne erfaringer, eller om du har erfaringer fra organisasjonsarbeid eller lignende om hva dagens utfordringer består i er det viktig kunnskap for oss. Alle er velkomne til en viktig kveld der du både kan lære noe nytt og bidra til å forme den nye urbane agendaen.

Hvem kan delta?

Ungdom mellom 15-30 er velkommen til å delta. Det kreves ingen forkunnskaper.

Hva ønskes det innspill på?

Hvilke utfordringer har vi i byer i dag? Hva kan gjøres for å takle de?

Hvordan skal innspillene brukes?

Innspillene brukes for å lage et godt fundament for LNU sin politikk for Habitat III, og våre innspill til Norges politikk. I tillegg er innspillene en del av en global prosess der ungdom gir innspill til Habitat III gjennom FNs sivilsamfunnsplattform for barn og ungdom, Major Group for Children and Youth.

Foreløpig program:

16.00 – Velkommen og introduksjon ved ungdomsdelegat Tone Standal Vesterhus

16.15 – Habitat I, II og III – hvilken betydning har de? Ved Erik Berg, tidl. ansatt i UD

16.35 – Norge og Habitat III (tba)

16.45 – Vår tids urbane utfordringer

17.05 – Workshop: gruppearbeid

18.00 – Pause

18.15 – Fortsettelse gruppearbeid

18.45 – Oppsummering og avslutning

Meld deg på gjennom link til påmelding, og distribuer gjerne arrangementet gjennom dette facebookeventet.

Møtet vil foregå i LNUs lokaler i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.

Ta kontakt med ungdomsdelegat Tone Standal Vesterhus, på tonevesterhus@gmail.com eller 975 71 019 dersom dere har spørsmål.

Publisert 26. januar 2016

Topp