blyanter

Livsmestring i skolen

Hold av 25. februar!

LNU har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet satt i gang en prosess for å utforme et opplegg for livsmestring for barn og unge som kan brukes i skolen.  Målgruppen er i første omgang 11-, 12- og 13-åringer.

Gjennom 3 workshops fra februar til april 2016 vil vi samle inn innspill fra barne- og ungdomsorganisasjonene, læringsmiljøer, lærere og elever i skolen, offentlige instanser,  interesseorganisasjoner og alle andre som har et ønske om å bidra. Vi besøker også 6., 7. og 8.-klasser.

Disse workshopene skal ta for seg tematikk, innhold og pedagogisk form, som igjen skal føre til et ferdig opplegg til bruk i skolen. Vi håper så mange barne- og ungdomsorganisasjoner og andre med kompetanse på feltet som mulig kan delta på første workshop, som avholdes 25. februar, klokken 15 – 18. Hver organisasjon kan sende to representanter. Under denne workshopen skal vi kartlegge og sortere hva som er de viktigste utfordringene for barn og unge, og hvilke utfordringer som er viktig og vanskelig å mestre.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet «Livsmestring i skolen», eller om din klasse ønsker besøk, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Cecilie Prebensen, på telefon 23 31 05 82 eller epost cecilie@lnu.no.

Fill out my online form.

Publisert 26. januar 2016

Kontaktpersoner

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp