FN-bygningen i New York

FN-bygningen i New York, UN Photo/Rick Bajornas

Bli med i Arbeidsgruppa for FN-spørsmål

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål er for deg som ønsker å jobbe med LNU sitt arbeid med å styrke barn og unges medvirkning i FN-prosesser og norsk FN-politikk.

Nå kan du kan bli med som representant for din organisasjon. Frist 14. februar 2016.

2016 er et spennende år og i FN blir det startskuddet for å følge opp særlig to sentrale vedtak fra fjoråret.

I 2015 vedtok FN nye bærekraftsmål som nå har erstattet milleniumsmålene. Helt på tampen av året klarte man også å komme frem til en enighet om en global klimaavtale. Disse to vedtakene kommer til å prege FN og internasjonalt samarbeid i mange år fremover. Og begge trenger tydelig oppfølging og politisk innsats for å bli mer enn veldig mange fine og imponerende ord.

LNUs arbeidsgruppe

I 2016 vil Arbeidsgruppa for FN-spørsmål konsentrere seg spesielt om spørsmål om menneskerettigheter, ungdomsmedvirkning, bærekraftig utvikling, klima og urbanisering. Gruppa skal være en ressurs og et forum for ungdomsdelegatene som LNU sender til FN, og bruke LNUs politiske programmer og resolusjoner som utgangspunkt for arbeidet. En viktig del av arbeidet til gruppa vil være å definere og spesifisere politiske posisjoner og strategier for ungdomsdelegatene. Gruppa skal også være med å jobbe med LNUs øvrige FN-relaterte politikk.

Du trenger ikke inneha spesialkompetanse på FN fra før, men det er viktig å ha kapasitet til å være et engasjert medlem som kan bidra til en velfungerende gruppe. LNUs medlemsorganisasjoner har forskjellig spesialkompetanse som trengs for at FN-arbeidet til LNU kan gi gode resultater. Vi er ute etter din kompetanse.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål er en mulighet til å bidra til endring i FN. Det er også en mulighet for å lære mer om det fasinerende (og litt overveldende?) FN-systemet og Norges rolle som en engasjert aktør i internasjonal politikk.

Arbeidsgruppa for FN-spørsmål møtes en ettermiddag ca hver tredje uke, middag inkludert.

Hvordan blir du med?

Dersom du ønsker å være med i arbeidsgruppa tar du kontakt med sentralleddet i din organisasjon (må være LNU-medlem) slik at de kan nominere deg. Dersom du blir nominert fyller du ut nominasjonskjema. Der skal du også fylle ut kontaktinfo til ansvarlig for nominasjonen (for eksempel generalsekretær, leder eller organisasjonssekretær). LNU vil kontakte ansvarlig for nominasjonen i organisasjonen. En organisasjon kan gjerne nominere til flere arbeidsgrupper i LNU, men kun én person per arbeidsgruppe.

For mer informasjon, avklaring og spørsmål; ta kontakt med politisk rådgiver Markus Nilsen Rotevatn på e-post markus@lnu.no eller tlf 23 31 05 90.

Fill out my online form.

#arbeidsgruppe #delegater #FN

Publisert 2. februar 2016

Kontaktpersoner

Topp