Illustrasjonsbilde

Bursdagsmarkering ved Stortinget 11. februar: Endelig 18 – endelig avslag?

Røde Kors Ungdom inviterer deg til å feire 18-årsdagen til de barna som ankommer landet vårt som enslige mindreårige asylsøkere.

Bursdagsfeiringen finner sted foran Stortinget torsdag den 11. februar kl. 15.30–17:30.

Det vil bli ekte feststemning med ballonger, noe søtt å bite i og annet gøy! Taler hører selvfølgelig også festen til, i form av appeller til de norske politikerne som er i ferd med å snu opp ned på feiringen. For de fleste ungdommer er det å fylle 18 år en gledens dag, mens for asylbarna kan det være en dag preget av usikkerhet.

Den norske regjeringen har nylig foreslått en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge. Endringsforslagene i migrasjonsregelverket skjerper reglene om asyl, familiegjenforening for flyktninger, og vilkårene for permanent oppholdstillatelse.

Regjeringens innstramninger innebærer at asylbarna, som kommer alene til Norge fra noen av verdens farligste land, går en mer usikker tid imøte. De barna som innvilges opphold i Norge får bli i landet midlertidig frem til de fyller 18 år. Når den store 18-årsdagen kommer vil myndighetene behandle saken deres på nytt, og de kan risikere å bli sendt ut av landet.

Endringene vil få store konsekvenser for asylbarna, da muligheten til å få innvilget opphold etter fylte 18 år reduseres, og ventetiden for å få en endelig avgjørelse blir lenger. Dette betyr større usikkerhet, mer stress, og kanskje mindre motivasjon for å integreres.

Hensynet til barnets beste er nedfelt både i Grunnloven § 104 og Barnekonvensjonen art. 3. Røde Kors Ungdom mener at Regjeringen må sette hensynet til barnets beste foran innvandringsregulerende hensyn. Humanitet må alltid være en grunnleggende verdi i asylpolitikken.

Gi asylbarna en stemme! Bli med på bursdagsfeiringen foran stortinget og si nei til lovendringen. Vi aksepterer ikke at innstramninger skal gå ut over de minste og mest sårbare blant oss.

Det blir appeller fra kl. 16.00 ved:

  • Espen Breivik – Leder Røde Kors Ungdom
  • Karoline Steen Nylander – Leder PRESS
  • Georg Schjerven Hansen – SEIF

Etterhvert blir det livemusikk ved Attitunes.

Publisert 9. februar 2016

Topp