Ikke glem søknadsfrister 1. mars

Frist for tre av LNUs støtteordninger.

1. mars er den store frist-dagen blant LNUs støtteordninger. Dersom du ønsker å søke støtte fra LNU Mangfold og inkludering, LNU Kultur eller LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør, må søknaden være inne før denne datoen. For å få en best mulig søknad anbefaler vi å ta kontakt med organisasjonsrådgiver for støtteordningen dere søker på før dere sender inn.

LNU Mangfold og inkludering

Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø?
Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har dette som mål. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse.
Du kan lese mer om støtteordningen, hvordan du søker og få kontaktinformasjon her.

LNU Kultur

LNU Kultur er en støtteordning som skal stimulere til mer kulturaktivitet blant landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Gjennom støtteordningen skal LNU legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivillige aktiviteter. Landsdekkende organisasjoner kan søke støtte til større prosjekter som er nyskapende og kreative og innenfor en kulturfaglige sjangre som musikk, dans, drama, kunst, teater, film, kulturminner, digital kultur og spill eller en kombinasjon av slike uttrykk.
Du kan lese mer om støtteordningen, hvordan du søker og få kontaktinformasjon her.

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Målet med denne støtteordningen er å øke kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Støtteordningen gir tilskudd til informasjonstiltak om globale miljø- og utviklingsspørsmål i Norge. Organisasjoner kan søke om støtte til kampanjer, seminarer, brosjyrer, materiell og annet. Prosjekter som har tydelige perspektiver fra Sør i sine informasjonsprosjekter vil bli prioriterte. Det er ikke mulig å få støtte til å informere om egne bistandsprosjekter.
Du kan lese mer om støtteordningen, hvordan du søker og få kontaktinformasjon her. Her kan du også se søknadsfristene frem mot sommeren.

#frist #infostøtta #kultur #mangfold og inkludering

Publisert 18. februar 2016

Topp