Ny Press-kampanje: Ikke til stede

Sytti barn har blitt nektet videregående opplæring i Norge de siste fem årene.

I løpet av de siste fem årene har 70 barn blitt nektet videregående opplæring i Norge. Dette tallet er høyst sannsynlig bare toppen av isfjellet.  Det er ingen som snakker om barna, det finnes ingen relevant forskning eller undersøkelser, ingen er til stede og ingen bryr seg om deres rettigheter.

Barna som har fått fratatt sin rett til utdanning, har enten fått «endelig avslag» på asylsøknaden sin, eller de er barn med «Dublinstatus». Etter planen skal de sendes ut av Norge, men selv om disse barna står i fare for å bli sendt ut av landet, er det mange som blir boende her i flere år. Det kan være fordi det er for utrygt å dra tilbake til landet man opprinnelig kommer fra. Noen mennesker som har fått avslag, skal returneres til land Norge ikke har returavtaler med, og da kan det bli veldig vanskelig å få sendt dem ut av landet. Andre planlegger å gå til søksmål mot det svaret de har fått, eller kan få saken sin tatt opp på nytt på grunn av endringer i opprinnelseslandet sitt.

Nasjonal lovfesting

De 70 barna vi snakker om, er altså helt vanlige barn, som lever livene sine i Norge og som tidligere har fått gå på skole med vennene sine. Men med avslag fra UDI og UNE mister de retten til videregående utdanning.

Fylkeskommunen kan la asylsøkende barn gå på videregående i sine fylker, men de kan også nekte dem det. De enkelte skolene kan også la barn med «endelig avslag» få gå på skole, men det er altså ingen garanti for at du får gå på skole når du har fått «endelig avslag» på søknaden din.

Med kampanjen «Ikke til stede» jobber Press opp mot hver enkelt skole og fylkeskommune for at de skal la asylsøkende barn med «endelig avslag» få gå på skole der. Aller viktigst er en nasjonal lovfesting av retten til videregående utdanning for alle. Derfor ønsker Press at det skal bli lovfestet av Stortinget at alle asylsøkende barn, også de med «endelig avslag», skal ha retten til videregående skole.

Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett på skole, og at man skal legge til rette for at alle skal kunne gå på videregående. Artikkelen understreker spesielt at alle land skal sørge for at barn får fullført sin skolegang. Artikkel 29 i Barnekonvensjonen sier at utdanningens mål er å fremme utvikling av barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk.

Brudd på Barnekonvensjonen

Det er altså et klart brudd på Barnekonvensjonen at asylbarn i Norge ikke får gå på skole når de bor i her. Barnekonvensjonen er ratifisert og inkorporert i Norge, og en del av den norske grunnloven. Når barns rettigheter brytes i Norge, er det noe alle beslutningstakere bør ta på alvor!

For de fleste ungdommer er hele livet sentrert rundt skolen. Det er gjennom skolen man får venner og får møtt dem daglig, det er på skolen man utvikler seg og får nyttig kunnskap. De fleste gleder seg til helg og ferie, men mange har nok også kjent følelsen av at det er greit å komme tilbake på skolebenken etter en lang periode med fri. Så hva om man ikke får gå på skole? Livet blir brått veldig tomt. Hverdag, helg, ferie og planleggingsdager blir det samme. Når alle andre er på skolen, sitter det flere titalls barn hjemme uten noe å gjøre.

Kampanje frem til 1. april

I dag står mange barn i en kjip sitasjon. Det er ikke kult å ikke ha de samme rettighetene som alle andre. Men heldigvis er det lett å løse dette problemet.

Press krever:

  • Lovfestet rett til videregående opplæring for alle barn som bor i Norge i mer enn tre måneder.
  • At fylkeskommunene i Norge gir alle barn som bor i fylket, samme rett til videregående.
  • At alle videregående skoler gir barn med «endelig avslag» mulighet til skoleplass.

Kampanjeperioden varer frem til 1. april. Lokallagene våre vil jobbe opp mot sin fylkeskommune og sine lokale skoler, for å få innfridd de to kravene som omhandler dette. Press sentralt vil drive lobbyvirksomhet for kravet om lovfestet rett til videregående opplæring for alle barn. Nasjonale kampanjedager blir 3. og 17 mars.

Publisert 18. februar 2016

Topp