Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.

Nå løsner det for stemmerett for 16-åringer i kommunene

Stadig flere kommuner inkluderer 16- og 17-åringer i folkeavstemningene om kommunesammenslåing.

Etter en foreløpig opptelling gjort av barneombudet er det pr. 2. mars rundt 50 kommuner som har bestemt at 16-og 17-åringer skal få stemme ved en folkeavstemning. Og tallet stiger.

– Stadig flere kommuner arrangerer folkeavstemninger våren 2016, og trenden er helt klart at 16- og 17-åringene innlemmes, sier barneombud Anne Lindboe.

Modningsprosess hos kommunene
Sammen med blant andre Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk Barneombudet gjennomslag for å holde forsøk med stemmerett for 16-åringer i 2011 og i 2015.

Resultatene har vært svært gode. Og nå ser det ut som om stadig flere kommuner finner det naturlig å innlemme 16- åringene i lokalpolitikken. Det stadig økende antallet kommuner som vil ha med 16-åringer i folkeavstemningene tyder på det.

– Budskapet fra alle kommunene som tar med 16-åringene er tydelig, ungdom har meninger om fremtidens kommune som bør telle sammen med vokses meninger, sier leder i LNU Stian Seland.

Internasjonal trend
Også internasjonalt er det blitt mer vanlig å senke stemmeretten til 16 år ved folkeavstemninger. I Skottland fikk 16-åringer stemme om løsrivelse i 2014, mens det er et stort press på å senke stemmerettsalderen ved folkeavstemningen om EU i Storbritannia i 2016.

– Å gi 16-åringer stemmerett ved folkeavstemninger er å gi dem eierskap til fremtiden sin. 16- og 17-åringer er modne nok, og med god informasjon og refleksjon kan de ta politiske valg på lik linje som voksne, sier Lindboe

#barneombudet #folkeavsteming #stemmerett16 #ungdomsmedvirkning

Publisert 2. mars 2016

Topp