Gi 16-åringene stemmerett ved folkeavstemningene

Brev fra LNU og Barneombudet til alle Norges kommuner.

Flere kommuner skal i løpet av våren ha folkeavstemning om kommunen skal fortsette som egen kommune, eller om den skal slås sammen med andre.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Barneombudet vil med dette oppfordre kommunene til å la 16- og 17-åringer stemme ved lokale folkeavstemninger.

I arbeidet med å skape fremtidens kommuner må alle stemmer komme frem. Vi er derfor opptatt av at kommuner som skal ha folkeavstemminger om kommunesammenslåinger må gjøre sitt ytterste for å inkludere så mange som mulig. Da må 16- og 17-åringene med.

16- og 17-åringer er både engasjerte og modne nok til å stemme. I tillegg er de eksperter på lokale forhold. De yngste velgerne har potensiale til å skape mer engasjement i kommunen.

Konsekvensene av en kommunereform vil særlig merkes av de unge. De skal leve hele livene sine i de nye kommunene.

Stemmerettsforsøkene i 2011 og 2013 har vist at 16- og 17-åringene bruker stemmeretten dersom de har muligheten, og vi har også sett gode resultater fra andre land.

Da Skottland hadde folkeavstemning om uavhengighet lot de 16- og 17-åringer stemme. Dette var en stor suksess, og så mange som 75 prosent av denne aldersgruppen brukte stemmeretten. Interessant nok var det et betydelig høyere antall enn de mellom 18 og 24 år, der bare 54 prosent gikk til valgurnene. Også i Østerrike og Tyskland er erfaringene med å senke stemmerettsalderen gode.

Å gi 16-åringer stemmerett ved folkeavstemninger er å gi dem eierskap til fremtiden sin. Grip muligheten
Med vennlig hilsen

Anne Lindboe, barneombud
Stian Seland, leder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

#barneombudet #stemmerett16

Publisert 15. mars 2016

Topp