Fra besøk til OD2012 i Nepal i 2014

Invitasjon til å søke om OD2017

Hvilken sak skal Opersasjon Dagsverk jobbe for i 2017?

Operasjon Dagsverk ønsker med dette å invitere norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner til å søke om OD2017. Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Vi støtter utdannings- eller utviklingsprosjekter for ungdom i lav- og mellominntektsland. Aksjonen omfatter internasjonalisert undervisning i nord/sør‑spørsmål til elever på ungdoms- og videregående skoler. Vanligvis deltar over 150,000 elever og lærere fordelt på ca. 550 skoler – både ungdoms-, videregående- og folkehøgskoler.

Frist for å sende inn prosjektskisse er 1. juni 2016 og frist for prosjektsøknad er 1. oktober. Begge sendes til rikke@od.no.

Det vil bli holdt et åpnet informasjonsmøte om søknadsprosessen OD2017 tirsdag 19. april kl. 12.30–14.00 i Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1, på Tøyen i Oslo

For mer informasjon se her.

#OD #OperasjonDagsverk

Publisert 7. april 2016

Topp