Tverrfaglige tema i skolen

Ny stortingsmelding lagt frem.

Regjeringen foreslår at tre tverrfaglige temaer skal få større plass i skolen: Demokrati og medborgerskap, bærekraft og helse og livsmestring.

– Det er svært gledelig at disse temaene får en viktigere rolle i skolen. Demokrati, bærekraft og livsmestring er saker ungdom er opptatt av og som har stor betydning for deres liv. Å tvinne dem inn i flere fag vil gjøre skolehverdagen mer virkelighetsnær og motiverende, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

Hele meldingen, som ble lagt frem fredag, kan du lese her.

Publisert 18. april 2016

Topp