Her overleverer Seland en LNU-rapport til Erna Solberg tidligere i år. Foto: Niklas Lello

Rapportlansering på statsministerens kontor

Denne uken har LNU lansert rapporten 1,8 milliarder grunner. Ungdom, utvikling og bærekraft. Rapporten ble overrakt statsminister Erna Solberg tirsdag.

Rapporten handler om ungdoms rolle i FNs nye bærekraftsmål. 17 mål og 160 delmål har overtatt den utviklingspolitiske stafettpinnen etter tusenårsmålene og vil definere den globale utviklingsinnsatsen i årene 2015 til 2030. Rapporten viser at dersom vi skal nå målene innen 2030 nå ungdom bli involvert og engasjert i implementeringen og oppfølgingen av FNs bærekraftsagenda.

– Denne typen arbeid er tidligere blitt sett på som «de» og «vi». Men etter at disse målene ble vedtatt er alle land utviklingsland – alle har områder de må utvikle seg på, sa statsministeren på møtet.

LNUs klare anbefaling til regjeringen er å opprette en støtteordning for ungdomssamarbeid med målsetting om å bidra til bærekraftsmålene.

– Jeg er helt enig i at det er helt vitalt å ta med ungdom i arbeidet for å nå bærekraftsmålene, sa Solberg, som lovte å ta med innspillene videre.

Hele rapporten kan du lese her. 

169 delmål til 169 stortingsrepresentanter

I forbindelse med rapporten har LNU tatt på seg oppgaven med å fordele målene på landets statsråder og stortingsrepresentanter. Statsministeren fikk et mer overordnet mål, nemlig «Leave no one behind», som er et av bærekraftsmålenes hovedprinsipper.
LNU oppfordrer regjeringsmedlemmene og stortingsrepresentantene til å ta en titt i posthylla – deres personlige mål skal ha kommet frem! Vi oppfordrer også alle andre til å dele sine favorittmål på sosiale medier, med #mittbærekraftsmål.

Publisert 19. april 2016

Topp