Som Fugl Føniks fra asken: politiskfravær.no flyr igjen (ill. fra Wikipedia)

Politiskfravær.no

På tross av nye fraværsregler, er politisk fravær fremdeles gyldig fravær.

Vi har laget et nettsted for dokumentering av politisk fravær i videregående skole, slik fungerer det:

Fyll ut skjemaet på denne nettsiden, skriv det ut og få det signert av en kontaktperson i organisasjonen. Last ned en PDF som du kan levere til faglæreren din. Slik fungerer nettstedet politiskfravær.no.

Dersom du er elev i videregående skole og er borte fra undervisningen, har det to konsekvenser:

  1. Fraværet bygger seg opp mot fraværsgrensa på 10 prosent for å få sluttvurdering i faget
  2. Fraværet føres på vitnemålet

Du kan få unntak fra disse reglene dersom du kan dokumentere at fraværet er på grunn av, blant annet, politisk arbeid.

Nettstedet LNU nå lanserer skal være et verktøy til hjelp for elever i videregående utdanning som engasjerer seg i organisasjonsarbeid.

#fravær #politiskfravær #skole

Publisert 10. mai 2016

Kontaktperson

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp