Mynter

Søk LNU Mangfold og inkludering innen 1. juni

Hvordan kan du være med å skape et bedre lokalmiljø der du bor?

1. juni er det frist for å søke om midler fra støtteordningen LNU Mangfold og inkludering. Har du en idé for å skape endring? Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø eller organisasjon?

Mangfold gir:

 • Styrke
 • Innsikt
 • Flere perspektiver
 • Bredere kompetanse
 • Større evne til å takle utfordringer
 • Større aksept for uenighet og ulikhet

Inkludering handler om å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om andre og oss selv, og bedre samspill oss i mellom.

Inkludering innen frivilligheten handler om å skape mangfoldige arenaer og organisasjoner. Det handler om å se at ulike perspektiver og erfaringer er en ressurs for samfunnet og en mulighet for å styrke sitt nærmiljø eller organisasjon, nå og for framtida. Vi står i dag overfor flere utfordringer både når det gjelder inkludering av flyktninger og immigranter, og når det gjelder å bryte ned fordommer og gamle strukturer i forhold til kjønn, minoriteter og funksjonshemminger.

Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har dette som mål. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.

Søkere kan få opp til 75 000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristene er 1. oktober, 1. mars og 1. juni hvert år.

Her kan du lese mer om støtteordningen. 

Publisert 18. mai 2016

Kontaktpersoner

 • Cecilie Prebensen

  Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

  995 91 190
  cecilie@lnu.no

Topp