SAIH trenger foredragsholdere

Vil du holde foredrag for Operasjon Dagsverk 2016?

I år har norske elever bestemt at årets Operasjon Dagsverk (OD) skal gå til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og vårt arbeid for unges rett til utdanning og politisk deltagelse i Colombia. Vi trenger nå frivillige foredragsholdere fra hele landet som kan fortelle om årets prosjekt. Er du interessert i å lære mer om foredragsteknikk, få mer foredragserfaring og oppdatert kunnskap om Colombia så vil vi gjerne ha deg med.

Etter over 50 år med krig i Colombia er nå myndighetene og geriljaen nærmere en fredsavtale enn noen gang. Det gjenstår likevel et arbeid med å skape en trygg hverdag for colombianske ungdom. OD 2016 skal bidra til at disse ungdommene får trygge skoler, kunnskap om egne rettigheter og at de blir inkludert i den videre utviklingen av et Colombia i fred.

Vi trenger frivillige foredragsholdere fra hele Norge som kan stille opp under Internasjonal Uke (IU) mellom 17. – 28. oktober. IU er ODs informasjonskampanje og går over to uker. I løpet av IU får elevene lære om årets prosjekt, globale forhold og solidaritet. Det er i denne perioden vi skal holde hundrevis av foredrag på mer enn 150 norske skoler. Oppdragene er ulønnede, men man får dekket reise og opphold. I tillegg dekker vi et kurs i foredragsteknikk som alle utvalgte foredragsholdere må delta på.

Dersom du har lyst til å bli foredragsholder kan du fylle ut et enkelt søknadsskjema her. Søknadsfristen er 20.juni.

Vi gleder oss til årets Operasjon Dagsverk, og vil gjerne ha deg med på laget!

Publisert 26. mai 2016

Topp