Vi trenger tildelingsutvalg

Til støtteordningen LNU Mangfold og inkludering.

LNU Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på å skape positive holdninger og deltagelse i aktiviteter uansett bakgrunn, tilhørighet, evner eller identitet. Formålet med støtteordningen er å stimulere barn og unge til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan de på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.

Vi søker nå nye medlemmer til tildelingsutvalget for støtteordningen. Dette er et demokratisk valgt organ som beslutter hvilke prosjekter som får støtte i henhold til retningslinjene for støtteordningen. Å være med gir mulighet til å engasjere deg og lære mer om alle de positive mangfold og inkluderingstiltak som settes i gang landet rundt. Det vil også gi økt innsikt i hvordan en prosjektstøtteordning fungerer og forvaltes, samt erfaring i å vurdere prosjekter og organisasjoner. Ditt engasjement vil være for ett år av gangen og du må være med på 3 møter i tildelingsutvalget i året.

Om du ønsker å være med må du nomineres av en av LNU sine medlemsorganisasjoner og melde din interesse her. Frist for å nomineres er 10. juni. 

Les mer om støtteordningen her

Publisert 31. mai 2016

Topp